Inkubator Innowacyjności SGGW


Film zrealizowany podczas konferencji „Nauka dla Gopsodarki”.


Rejestracja na Konferencję

„Nauka dla Gospodarki – Inkubator Innowacyjności SGGW”

 

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie projektu „Inkubator Innowacyjności”, mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w wydarzeniu o charakterze konferencyjno-wystawienniczym pt. „Nauka dla Gospodarki – Inkubator Innowacyjności SGGW”.

Spotkanie ma na celu zaprezentowanie oferty wdrożeniowej SGGW, potencjalnym odbiorcom, tj. zaproszonym przedstawicielom przedsiębiorstw, a także przedstawicielom funduszy typu Venture Capital/Capital Equity oraz innych instytucji zainteresowanych finansowaniem aplikacyjnych wyników prac B+R.

Część konferencyjna wydarzenia będzie natomiast okazją do wymiany wiedzy w zakresie aktualnych uwarunkowań współpracy uczelni z biznesem oraz roli nauki w podnoszeniu konkurencyjności sektora rolno-spożywczego.

Konferencja odbędzie się w dniu 28 maja 2015 roku w Auli nr I Wydziału Nauk o Zwierzętach przy ulicy Ciszewskiego 8 (budynek nr 23).

System rejestracji uczestników znajdą Państwo pod adresem:

http://inkubator.sggw.pl/form/form_pl

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny – liczba miejsc ograniczona.

Program konferencji – pobierz

 Serdecznie zapraszamy!

 Z wyrazami szacunku,

Zespół projektu

Inkubator Innowacyjności

 


Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nr 9/W16/POIG/II/2014, z dn. 16.01.2014 r. wniosek Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie został zakwalifikowany do finansowania w ramach przedsięwzięcia „Inkubator Innowacyjności”.

Wartość projektu – 1 490 000,00 PLN
Poziom dofinansowania ze środków publicznych – 100 %

Środki finansowe na realizację zadań w ramach przedsięwzięcia będą przyznawane ze środków finansowych na naukę w ramach projektu systemowego „Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Założenia ogólne
Zgodnie z założeniami MNiSW celem przedsięwzięcia jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie komercjalizacji. Realizacja przedsięwzięcia powinna przyczynić się do promocji osiągnięć naukowych, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.
Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie podmiotów działających na rzecz nauki,
w inicjowaniu współpracy środowiska naukowego z otoczeniem gospodarczym oraz
w realizowaniu zadań, które doprowadzą do zastosowania wyników tych badań i prac
na gruncie konkretnych rozwiązań rynkowych.
Planowane zadania
Zadanie 1. Inicjowanie oraz wzmacnianie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym, w tym poszukiwanie podmiotów zainteresowanych wdrożeniem wyników badań naukowych i prac rozwojowych, przez promocję oferty technologicznej oraz udział w wystawach i targach typu „science to business”.
Zadanie 2. Przygotowanie projektów komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, zawierających w szczególności analizy potencjału rynkowego wynalazków oraz analizy ich gotowości wdrożeniowej, a także wyceny praw własności przemysłowej.
Zadanie 3. Zarządzanie portfelem technologii obejmujące w szczególności: monitorowanie
i analizy wyników badań naukowych lub prac rozwojowych pod względem ich użyteczności praktycznej,analizy potrzeb rynku służące wyborowi tematów badań naukowych lub prac rozwojowych oraz badanie stanu techniki przed rozpoczęciem badań lub prac; prowadzenie bazy danych o realizowanych projektach badawczych, osiągniętych rezultatach i możliwości ich zastosowania w praktyce; analizy możliwości uzyskania ochrony patentowej oraz możliwości komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych przed ich opublikowaniem.
Zadanie 4. Prowadzenie prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowych testów laboratoryjnych lub dostosowania wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy.