LXXXI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego,


KARTA ZGŁOSZENIA

na LXXXI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego,

Warszawa, 21-23 września 2016

 

Tytuł naukowy:
Wybierz jedną z następujących odpowiedzi
Imię:

Nazwisko:

Instytucja/Firma:

Tel.: (komórkowy lub stacjonarny z numerem kierunkowym)

e-mail:
Proszę sprawdzić format swojej odpowiedzi.

Sekcja:
Wybierz jedną z następujących odpowiedzi
Deklaracja udziału w Sesji Młodych Naukowców:
Status:
Wybierz jedną z następujących odpowiedzi
Faktura:Deklaracja dotycząca zakwaterowania w Domach studenckich (płatność gotówką):

 


Wybierz jedną z następujących odpowiedziDeklaracja dotycząca wyżywienia:

Posiłek 21/09/2016:


Wybierz właściwe odpowiedzi
Help*koszty uczestnictwa obejmują udział w uroczystej kolacji połączonej ze spotkaniem towarzyskim
Posiłek 22/09/2016:
Wybierz właściwe odpowiedzi
Posiłek 23/09/2016 (dotyczy osób biorących udział w wyjeździe specjalistycznym):
Wybierz właściwe odpowiedzi
Posiłek 24/09/2016 (dotyczy osób biorących udział w wyjeździe specjalistycznym):

Deklaracja udziału w zwiedzaniu Warszawy (22/09/2016 po godz. 16:00)w ramach kosztów uczestnictwa w Zjeździe:


Wybierz jedną z następujących odpowiedzi
Deklaracja udziału w wyjeździe specjalistycznym (23/09/2016) - dodatkowa opłata 100 złotych:
Wybierz jedną z następujących odpowiedzi
Łączne koszty = koszt uczestnictwa w Zjeździe + wyjazd specjalistyczny: 0 PLN